maandag 9 november 2009

Bezoek aan het kerkhof!

Op 9 november brachten we met onze klas een bezoek aan het kerkhof!
De kinderen mochten vertellen over eigen ervaringen met sterven, begraven worden en de doden herdenken. De leerlingen wisten dat mensen op verschillende manieren begraven kunnen worden: in een graf, in een urnenmuur na crematie of uitgestrooid op de strooiweide.
We zagen ook een monument voor oudstrijders.
Bij het graf van de papa van Lucas hielden we even stil om te bidden.