woensdag 19 mei 2010

Voorbereiding schoolreis Pairi Daiza!

Op 25 mei gaan we samen met de combi-klas op schoolreis naar Pairi Daiza!(Paradisio) Om ons op deze uitstap goed voor te bereiden hebben we al veel informatie en filmpjes bekeken op internet. De plattegrond hebben we goed bestudeerd zodat we er onze weg zouden (terug)vinden. De kinderen mochten in groepjes info opzoeken in boeken, folders, op de computer, ... om meer te weten te komen over de dieren die er leven. De tekenaars gingen ook aan de slag. De resultaten mogen gezien worden!!!Werken aan sociale vaardigheden met behulp van de Axenroos!

De Axenroos is samengesteld uit 10 dieren die elk hun specifieke karakterkenmerken hebben. Elk dier kan goed- of slechtgemutst omgaan met zijn/haar eigenschappen. De dieren zijn slechts een hulpmiddel om het de kinderen gemakkelijker te maken bij het herkennen van bepaalde gedragingen in bepaalde situaties. A.d.h.v. speelse activiteiten zoals dirigentje, verdedig de burcht, massage, ... leerden de kinderen elkaar, maar ook zichzelf beter kennen. Op deze manier leren ze omgaan met conflicten, hoe ze deze kunnen voorkomen en/of oplossen. Dat de kinderen ervan genoten, zie je op de foto's!