zondag 25 september 2011

Het alfabet!

We leerden het alfabet zingen. Daarna versierden we onze beginletter van onze naam met streepjes, stipjes, vlakken, ... Kun jij de woorden ontdekken op het zwarte papier? Aan de hand van allerlei spelletjes leren de kinderen de volgorde van het alfabet uit het hoofd. Waarom dit nodig is, zullen ze jullie zelf wel vertellen!Dierenasiel met wegwerpmateriaal!


maandag 19 september 2011

Naar het Blauwe Kruis te Brugge

Op 19 september brachten we met onze klas een bezoek aan het dierenasiel. Mevrouw Beirlandt gaf ons er interessante uitleg en een boeiende rondleiding.
De kinderen konden er naar een filmpje kijken over de werking van het asiel, konden alle dieren van dichtbij bekijken, konden een kitten strelen en mochten in groepjes met een hond op wandel onder begeleiding van de mama's en ikzelf. De oude dekens en dierenvoer waren zeer welkom.Het was weerom een geslaagde en leerrijke namiddag. BEDANKT AAN DE MAMA's voor het vervoer!!!

zondag 11 september 2011

Fietsencontrole en parcours door oudercomité!

Langs deze weg wil ik het oudercomité bedanken voor hun inzet voor de veiligheid van onze kinderen!


Leerwandeling schoolomgeving!

Ons eerste thema van W.Or. gaat over "Dag klas, dag school!" We hebben eerst onze klas bestudeerd a.d.h.v. legoblokken (3D) en op een plattegrond. Daarna kwam ons schoolgebouw aan de orde. Om uiteindelijk de schoolomgeving te verkennen. Op een eenvoudige kaart mochten de kinderen dan de gebouwen en wegen van een passende kleur voorzien. De lln. weten nu ook wat een kompas is en waar de windstreken liggen op een windroos. Tijdens de wandeling werden de kinderen geleerd hoe ze de weg juist moeten oversteken, wat de betekenis is van de verkeersborden en waar de gevaarlijkste plaatsen zijn in de schoolomgeving!

Klas met lego!

In de wiskundeles werd onze klas door de kinderen in groepjes nagemaakt met legoblokken. Op deze manier worden ruimtelijke begrippen uitgelegd en het ruimtelijk inzicht van de kinderen op een speelse manier gestimuleerd. Ook het samenwerken in groepjes leert hen met verschillende kinderen om te gaan.