donderdag 27 september 2012

Scholenveldloop in Torhout!

Op woensdag 26 september ging de 29st scholenveldloop door. Deze kinderen uit de klas namen deel en sommigen sleepten zelfs een beker in de wacht! Proficiat Judith!!!Complimentjes geven!

In de godsdienstles luisterden de kinderen naar het verhaal van Juffrouw Jet die alle kinderen een etiket gaf zonder hen te kennen.
De kinderen mochten elkaar ook een etiket geven, maar dan wel op een positieve manier, een compliment!
Hun gezichtjes zijn geld waard!

Levende wezens in huis!

In het W.O.-thema  "Thuis" mochten de kinderen op zoek naar levende wezens in hun eigen huis.
In de klas konden ze dan in groepjes alle informatie samen leggen en er proberen een bepaalde ordening in te brengen. Op die manier kwamen de begrippen : zoogdieren, vogels, vissen, insecten, spinnen,( reptielen en amfibieĆ«n) aan bod. Hierbij  merken de kinderen ook dat niet alle dieren die in huis leven ook huisdieren zijn!


vrijdag 21 september 2012

Mixomax!

In de loop van het schooljaar worden er een 5-tal namiddagen met workshops georganiseerd. Dit van het eerste tot en met het vierde leerjaar.
De eerste workshop stond in het teken van afval.
In 3A mochten de kinderen een vogelmobile maken van karton en tijdschriften.
Iedereen hielp elkaar, mooi om te zien.
Hier volgen enkele sfeerbeelden.


donderdag 20 september 2012

Bezoek aan het containerpark!

Op donderdag 20 september brachten we met het derde leerjaar een bezoekje aan het containerpark.
We kregen er deskundige uitleg van de parkwachter en de compostmeesters. We leerden er hoe te sorteren, wat gerecycleerd kan worden, hergebruikt, verbrand en gestort. Het belangrijkste is echter afval te voorkomen!
Op het composteiland leerden we over het proces van het composteren a.d.h.v. duidelijke platen en foto's.
We leerden er ook Jerom de compostworm in levende lijve kennen.
De kinderen beleefden een onvergetelijke tijd toen ze zelf compostdiertjes mochten zoeken en bestuderen.
Hier volgen enkele sfeerbeelden.

dinsdag 18 september 2012

Project afval in de klas!

Deze week werken we rond het thema "Afval" in de W.O.-lessen.
We verzamelden allerlei afval en probeerden per groep het afval te sorteren onder volgende rubrieken : PMD, KGA, GFT, restafval, glas en papier en karton. Dit thema komt ook voor in ons contractwerk, tijdens de muzische lessen en in de klasdoorbrekende activiteiten op vrijdag.
Kinderen worden zich stilaan bewust van de grote hoeveelheid afval die per persoon per jaar voortgebracht wordt en dat we daar dringend iets aan moeten doen. Boterhamdozen gebruiken, een drinkbus, oplaadbare batterijen, een boodschappentas, ... kunnen helpen om de afvalberg te verkleinen.zondag 16 september 2012

Bob de Bouwer(s) op bezoek!

In de W.O.-lessen hebben we het over "THUIS". Het gaat hier o.a. ook over bouwen.
We kregen dan ook 2 bouwvakkers op bezoek die kwamen vertellen over het materiaal dat ze gebruiken tijdens het bouwen.
Zie hier : Elias en Kiefer!!!