dinsdag 11 september 2018

Leerwandeling in de schoolomgeving!

Op dinsdag 11 september waren de weergoden ons gunstig gezind om een wandeling te maken in de schoolomgeving. We trokken allen een fluojasje aan zodat we ons veilig langs de weg konden begeven. Deze uitstap past in het kader van ons W.O.-thema : "Dag klas, dag school!" We hebben eerst onze klas onder de loep genomen, daarna ons schoolgebouw en nu de schoolomgeving. Tijdens de wandeling worden de gevaarlijke verkeerspunten besproken en leren de kinderen de betekenis van de verkeersborden kennen. Ook de namen van de straten zijn belangrijk om in de volgende les op een blanco kaart te herkennen en in te kleuren. In deze les zullen de eerste begrippen van kaartlezen aan bod komen : legende en schaal!